Programi

ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA RADOST dokument je koji opisuje ustrojstvo rada ustanove, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, odgojno-obrazovni rad s djecom s detaljnim opisom svih programa koji se u vrtiću provode, stručno usavršavanje radnika, suradnju s roditeljima i vanjskim institucijama te način na koji se program vrednuje i financira.
Važan prilog ovoga Programa su PROTOKOLI SIGURNOSTI.

Protokol se odnosi na prevenciju situacija povećanog rizika te na postupanje u konkretnim rizičnim situacijama. Utvrđuje obveze i odgovornosti, kao i načine postupanja ravnatelja, stručnog suradnika, odgojitelja, drugog djelatnika vrtića ili roditelja (skrbnika). U Programu se također nalaze KUĆNI RED i ETIČKI KODEKS VRTIĆA. Pročitajte!

PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA RADOST
Ispiši stranicu