Upis djece

Zagreb, 10. lipnja 2022.

   
 
Upisi djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2022/2023. na području Grada Zagreba
 
OBJAVA REZULTATA UPISA
 
     
 
Prihvaćeni u A vrtić - Dječji vrtić Radost
     
   
Program po dobi   GDPR Number LOKACIJA
Jaslice      
  1 8VW1AU Hrvatskog proljeća 18
  2 5IZM4I Ljubijska 79a
  3 MMXUJA Ljubijska 79a
  4 FMM1MV Ljubijska 79a
  5 S463Y7 Hrvatskog proljeća 20
  6 C9GO5V Ljubijska 79a
  7 K89FYX Ljubijska 79a
  8 9WDSSO Hrvatskog proljeća 20
  9 5T4JQ8 Hrvatskog proljeća 20
  10 TGIFCU Ljubijska 79a
  11 W3VF7V Hrvatskog proljeća 20
  12 0QBBCL Ljubijska 79a
  13 ZIZXFE Hrvatskog proljeća 20
  14 J4UH0L Ljubijska 79a
  15 Z88FL9 Hrvatskog proljeća 20
  16 ZMR0ZU Ljubijska 79a
  17 LWS0J2 Hrvatskog proljeća 18
  18 SZQ3U6 Hrvatskog proljeća 22
  19 32G3GQ Hrvatskog proljeća 20
  20 IZHGP0 Ljubijska 79a
  21 1S20YH Hrvatskog proljeća 20
  22 MR45FA Ljubijska 79a
  23 0WIB8D Ljubijska 79a
  24 3ZZYLM Hrvatskog proljeća 18
  25 38DIB6 Ljubijska 79a
  26 IK1HHM Hrvatskog proljeća 18
  27 QN0U0L Ljubijska 79a
  28 8V2RTP Hrvatskog proljeća 18
  29 5OAI7N Ljubijska 79a
  30 Q1TPA2 Hrvatskog proljeća 18
  31 T7FL62 Hrvatskog proljeća 18
  32 NGY905 Ljubijska 79a
  33 5F9O1H Hrvatskog proljeća 20
  34 IZB1UW Hrvatskog proljeća 18
  35 WH7HKD Ljubijska 79a
  36 9RRFYQ Hrvatskog proljeća 20
  37 PYZ146 Ljubijska 79a
  38 ZMOI3C Ljubijska 79a
  39 DN3DJJ Ljubijska 79a
  40 P8PXMQ Ljubijska 79a
  41 4YWZDE Hrvatskog proljeća 18
  42 9SDGKZ Hrvatskog proljeća 18
  43 UUO9SI Ljubijska 79a
  44 5CKRHA Ljubijska 79a
  45 B1IMNG Hrvatskog proljeća 18
  46 XLM3EN Ljubijska 79a
  47 41FEUR Ljubijska 79a
  48 FI1JSK Ljubijska 79a
  49 FR5936 Ljubijska 79a
  50 1RHQCZ Hrvatskog proljeća 20
  51 IADOSB Ljubijska 79a
  52 W2DU18 Ljubijska 79a
  53 3KRT7H Hrvatskog proljeća 18
  54 U8OA9A Ljubijska 79a
  55 G0GU1T Ljubijska 79a
Vrtić      
  1 DD1KCL Hrvatskog proljeća 20
  2 5GSRQK Ljubijska 79a
  3 H5HVB6 Ljubijska 79a
  4 6MCASM Hrvatskog proljeća 18
  5 RLFWHB Ljubijska 79a
  6 1VID5K Ljubijska 79a
  7 X9T9O7 Ljubijska 79a
  8 U09X4T Hrvatskog proljeća 22
  9 RBDH9Y Hrvatskog proljeća 22
  10 2D7O84 Hrvatskog proljeća 20
  11 05EPL5 Hrvatskog proljeća 22
  12 YAF61E Ljubijska 79a
  13 4HB8E4 Hrvatskog proljeća 20
  14 JKBDN1 Hrvatskog proljeća 18
  15 EU8TRC Ljubijska
  16 X1NV2I Hrvatskog proljeća 22
  17 DLP4QR Hrvatskog proljeća 22
  18 LUFIRK Hrvatskog proljeća 18
  19 ACN94B Hrvatskog proljeća 22
  20 CGMGDD Hrvatskog proljeća 20
Program predškole      
  1 G5RZFK  
  2 8T8HT6  
  3 WRNYTO  
  4 PA8N79  
  5 8DJXOY  
  6 9IKV18  
  7 YO0X9U  
  8 QFUQ5B  
  9 J3NQ36  
  10 WPHW3Z  
  11 FHY3CS  
  12 S3IQYE  
     
     
Prihvaćeni u B vrtić
     
   
Program po dobi
 
  GDPR Number
RGBE5V

 
Vrtić
DV Kolibri

 
     
   

Odbijeni
     
Program po dobi   GDPR Number    
Jaslice        
  1 VZCTKV    
  2 EJP187    
  3 M1P5EX    
  4 1OTTJA    
  5 9Y4AE8    
  6 PIWOB1    
  7 ZPCCMS    
  8 BYHZCV    
  9 CR1A5Y    
  10 WXZY2G    
  11 HD9VIA    
  12 0NC79R    
  13 Y8OO70    
  14 PEMJJU    
  15 18PIT0    
  16 F21R58    
  17 8G7SDA    
  18 NC4N7X    
  19 0BFQDK    
  20 QYYU2W    
  21 X7SKP1    
  22 P0YQBZ    
  23 RRLE4Z    
  24 QSQWUA    
  25 YLJ19P    
  26 RGBE5V Javiti se u DV Kolibri
  27 HIJOED    
  28 VVFNWG    
  29 4HAEX0    
  30 KE4MG0    
  31 4VOFXN    
  32 T22DQ9    
  33 04VIPF    
  34 Y1K0RU    
  35 6H9LOL    
  36 82HFEY    
  37 CP308X Javiti se u DV Ivane Brlić Mažuranić
  38 AOFI2C    
  39 74PAVU    
  40 YWAZKG    
  41 X6URT3    
  42 Y86VV0    
  43 LAGQNP    
  44 51CKLJ    
  45 HDDNGX    
  46 NES5IH    
  47 G0JF61    
  48 8FI93X    
  49 7GRGCE    
  50 ZJE2D6    
  51 YODJCR    
  52 9MZ9VM    
  53 VY7N7O    
  54 XY5T8Y    
  55 GHR2XX    
  56 WO7PYS    
  57 J6LKGF    
  58 ZY06QG    
  59 QUAW21    
  60 F4QH3G    
  61 7TZC20    
  62 GICSWB    
  63 ATW3UX    
  64 YO2M5S    
  65 28OTMA    
  66 3M9WNU    
  67 N04UGB    
Vrtić        
  68 9TXZC6    
  69 S2308Z    
  70 DHX4M2    
  71 5TAR3G    
  72 OGXDV0    
  73 ARPBU1    
  74 CH593N    
  75 83HYFW    
  76 QGWS3K    
  77 REQMU7    
  78 K02VS0    


POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 27. lipnja 2022.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
 
RASPORED NOVOPRIMLJENE DJECE PO SKUPINAMA – bit će na vratima i na Web stranici vrtića od 24.08.2022. uz obavijest o održavanju prvog roditeljskog sastanka.
 
ZA POTPIS UGOVORA bit ćete osobno kontaktirani iz tajništva od 27.lipnja 2022. (samo za one roditelje koji su priložili svu upisnu dokumentaciju uključujući potvrdu liječnika i cijepni karton djeteta).
 
KLASA: 601-02/22-01/09
URBROJ: 251-562-06-22-02
Zagreb, 10.06.2022.                                              RAVNATELJICA:
 
                                                                           Vesna Marić, dipl. ped.
Zagreb, 8. lipnja 2022.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,
SPORT I MLADE
 

IZMJENA OBAVIJESTI
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba

  
 
U Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba, KLASA: 601-01/22-001/38, URBROJ: 251-07-11-22-3 od 3. svibnja 2022. (u daljnjem tekstu: Obavijest), pod točkom IV. OBJAVA REZULTATA UPISA mijenja se dio teksta i sada glasi:
 
 
„Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 10. lipnja 2022.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 27. lipnja 2022.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“
 
         Sve ostalo u sadržaju teksta Obavijesti ostaje neizmijenjeno.
 
 
 
KLASA: 601-01/22-001/38
URBROJ: 251-07-11-22-3
Zagreb,  7. lipnja 2022.
 

                                                                                                            P R O Č E L N I C A
 
                                                                                                   Tatjana Dalić, dipl. politologinja, v.r.


 


Zagreb, 09.05.2022.

 OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba

 
 
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
 
Dječji vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će 

od 11. do 24. svibnja 2022. godine
isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/
na poveznici e-VRTIĆI

i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:
 
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU
1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba
- smjenski 10-satni program u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebama zaposlenih roditelja/skrbnika.
1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života
-10-satni program u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta.
 
2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
- u svim dječjim vrtićima.
2.2. djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djeca s teškoćama u razvoju, koja nisu obuhvaćena redovitim programom, mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu
- u svim dječjim vrtićima.
 
3. POSEBNI PROGRAMI
3.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju
- s motoričkim oštećenjima u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora,
- s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Duga i u Dječjem vrtiću Sopot,
- s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Potočnica,
- s višestrukim teškoćama u Dječjem vrtiću Različak, Dječjem vrtiću Sunce i u Dječjem vrtiću Utrina,
- s autističnim obilježjima u Dječjem vrtiću Bajka.
3.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina
- dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program u Dječjem vrtiću Potočnica.
3.3. posebni i alternativni programi
- programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički i sportski programi te programi  ritmike i plesa, vjerski  programi,  ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema koncepcijama Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje suglasnost nadležnog ministarstva.

II. ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA
 
Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 11 do 24. svibnja 2022. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije. Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/) će biti aktivna od 11. svibnja 2022.
Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku  se mogu  obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.
Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
Sa zahtjevom za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:
Osnovna dokumentacija
- rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjem vrtiću koji će u tom slučaju sam izvršiti provjeru podataka o rođenju djeteta u Matici rođenih,
- uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole  odabranom dječjem vrtiću da može sam, putem nadležnog gradskog ureda, provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,
- preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika (obostrane),
Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
- za dijete oba zaposlena roditelja: elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili koji drugi dokaz da jedan od  roditelja ne živi u zajedničkome kućanstvu,
- za dijete samohranoga zaposlenog roditelja: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta),
- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje, odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta,
- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu,
- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta,
- za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta,
- za dijete koje živi u  težim socijalnim i zdravstvenim prilikama: Preporuka Centra za socijalnu skrb,
- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta.
 
III. PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME
 
Ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe, prednost će sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati: djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca oba zaposlena roditelja; djeca samohranih zaposlenih roditelja; djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece; djeca u godini prije polaska u osnovnu školu; djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu; djeca s teškoćama u razvoju ukoliko postoje uvjeti za njihovu integraciju u programe; djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.
 

 
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima uz nazočnost djeteta koji timski obavljaju članovi stručnog tima dječjeg vrtića.
Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 8. lipnja 2022.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 23. lipnja 2022.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
 
 
V. UPIS
 
Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2022., odnosno do uključivanja djeteta u program.
Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:
- Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).
 
Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa početkom pedagoške godine, odnosno od 1. rujna 2022., osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).
Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.
 
U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati  tijekom cijele pedagoške godine ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića, a u tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (Zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima isključivo s mrežnih stranica odabranog dječjeg vrtića.
Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 
 
KLASA: 601-01/22-001/38
URBROJ: 251-07-11-22-2
Zagreb,  3. svibnja 2022.
 
                                                                                                            P R O Č E L N I C A
 
                                                                                              Tatjana Dalić, dipl. politologinja, v.r.


 

 
 


Ispiši stranicu