Upis djece

 OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOPRIMLJENE DJECE
 
Poštovani,
 
roditeljski sastanci za roditelje novoprimljene djece održat će se prema sljedećem rasporedu:
 
ČETVRTAK, 24.06.2021. u 16.30h – roditelji djece rođene 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019.g.
PONEDJELJAK, 28.06.2021. u 16.30 h – roditelji djece rođene 2020.g.
 
Sastanci će se održati u dvorani vrtića. Molimo da prije roditeljskog sastanka pričekate ispred vrtića do poziva.
 
 

Ravnateljica:
Vesna Marić, dipl. pedagog

 

 


   
Zagreb, 23.06.2021.                                             
OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Upisi djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2021/2022. na području Grada Zagreba
 
 
       
 
Prihvaćeni u A vrtić
 
       
   
Program po dobi   GDPR Number
Jaslice    
  1 A89DO2
  2 IHTIJC
  3 RACAHZ
  4 EXPJGK
  5 C0J1FA
  6 MASX7K
  7 9WUX66
  8 D9G2H6
  9 SQ94SF
  10 B41XA5
  11 80GOW5
  12 CUEBDU
  13 VNJ7PD
  14 ZOD4FZ
  15 N6O6I7
  16 X6CT3I
  17 O2VMBB
  18 L57WXE
  19 1RHPCJ
  20 1DYITD
  21 APRLYL
  22 T4YLBX
  23 G9XIF6
  24 WBH9KW
  25 KBA5ZD
  26 IT1HRN
  27 BI8NL6
  28 TEBZH9
  29 K3T8XU
  30 HIA5T2
  31 GUGVE3
  32 MBG76U
  33 6DWXUY
  34 9TT4DN
  35 TR7T2D
  36 K4I8EG
  37 5AJF4T
  38 G5QNRN
  39 ZXXKFF
  40 B4HF99
  41 IO093H
  42 A8NEXN
  43 XFFMEP
  44 T9HGUB
  45 C9ANUJ
  46 XM3ZW4
  47 R7M4QS
  48 KL8BO3
  49 RKAG7I
  50 V1KNKN
  51 10XEN2
  52 USHPSI
  53 1CGYR5
  54 DRA6HL
  55 IHI0NA
  56 C33IBN
  57 7N9FR6
  58 8NEWGW
  59 TPHT4U
  60 C8R0L3
  61 NLI5NK
  62 1PVAOX
Vrtić    
  1 9UNOSD
  2 GRYDKE
  3 4Q66QH
  4 9VM8X4
  5 UFDD31
  6 N42E6R
  7 B3K0HG
  8 D9FLHE
  9 X9RHVT
  10 WQSAVE
  11 TRQGM8
  12 WKLNP4
  13 MQ99UP
  14 74PNZK
  15 SYY5KW
  16 K1G1N2
  17 IQDFRT
  18 EXE81K
  19 6EKWIR
Program predškole    
  1 GM3R63
  2 3750RD
  3 4UFLIH
  4 0YGCE1
  5 D0M6P2
  6 I8PRRL
  7 GL6UQV
  8 RMC6LY
  9 CYR664
  10 9CI3G0
  11 NB2O6I
  12 BJZZV2
  13 WATMFR
  14 W30V6C
  15 XIT87Y
  16 WOAEIB
  17 ABLLHQ
  18 45V3CV
  19 1O7ZDE
  20 54XA8X
  21 I6IJA4
  22 LZT4TP
  23 N7JCZ7
  24 TTSCRY
  25 1K5CDB
  26 WO1A5W
  27 S0QSOD
 
       
     
Prihvaćeni u B vrtić
 
       
   
Program po dobi   GDPR Number Vrtić
 
       
     -------

Odbijeni
 
       
Program po dobi   GDPR Number
Jaslice    
  1 ZO8MGQ
  2 ESCYEW
  3 DHX4M2
  4 OZ1WAL
  5 0D4PC7
  6 IH2KF4
  7 FZ9P7O
  8 5I7Q69
  9 VITFIQ
  10 YE86ET
  11 Y65IIE
  12 4UJAY4
  13 L7BH2Y
  14 UT8O7F
  15 JUP6R1
  16 HYHL8Y
  17 MMXUJA
  18 FMM1MV
  19 QHX70D
  20 50XCA1
  21 K2XJEP
  22 4OS88I
  23 NUXX65
  24 EJP187
  25 CAWP16
  26 S463Y7
  27 C9GO5V
  28 K89FYX
  29 2B2BL8
  30 9WDSSO
  31 5T4JQ8
  32 TGIFCU
  33 GTW10N
  34 96DMXW
  35 J6PDE4
  36 X9T9O7
  37 W3VF7V
  38
 
0QBBCL               
  39 ZIZXFE
  40 S7RXQF
  41 E9M34Y
Vrtić    
  42 YI1MVQ
  43 8VW1AU
  44 GJLBAZ
  45 WDNZ6G
  46 Q8G3SI
  47 77ARGY
  48 J5WVQU
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
 
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića 
od 23. lipnja do 8. srpnja 2021., na e-mail: vrtic.radost@zagreb.hr ili osobno/poštom na adresu: UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA RADOST, 10040 Zagreb, Ljubijska 79a.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.


Zagreb, 11.06.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADONAČELNIK

 

IZMJENA OBAVIJESTI
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba
 


U Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba, KLASA: 601-02/21-001/230, URBROJ: 251-10-13-21-2 od 4. svibnja 2021. (u daljnjem tekstu: Obavijest), pod točkom IV. OBJAVA REZULTATA UPISA mijenja se dio teksta i sada glasi:
 
 Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića  23. lipnja 2021.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 8. srpnja 2021.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“
 
Sve ostalo u sadržaju teksta Obavijesti ostaje neizmijenjeno.
 

KLASA: 601-02/21-001/230
URBROJ: 251-10-13-21-3
Zagreb, 11. lipnja 2021.
 

 

       ZAMJENICA
GRADONAČELNIKA
GRADA ZAGREBA
   dr.sc. Danijela Dolenec v.r.

 


Zagreb, 06.05.2021.
 

 OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba

 

 
 I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
 
Dječji vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će 

 

od 24. svibnja do 4. lipnja 2021. godine isključivo elektroničkom prijavom
putem ePisarnice (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2),
na poveznici  Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb

 
i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:
 
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU
1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2021. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba
- smjenski 10-satni program u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebama zaposlenih roditelja/skrbnika
1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2021. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života
-10-satni program u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta
 
2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
- u svim dječjim vrtićima
2.2. djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djeca s teškoćama u razvoju, koja nisu obuhvaćena redovitim programom, mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu
- u svim dječjim vrtićima
 
3. POSEBNI PROGRAMI
3.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju
- s motoričkim oštećenjima u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora
- s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Duga i u Dječjem vrtiću Sopot
- s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Potočnica
- s višestrukim teškoćama u Dječjem vrtiću Različak, Dječjem vrtiću Sunce i u Dječjem vrtiću Utrina
- s autističnim obilježjima u Dječjem vrtiću Bajka
3.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina
- dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program u Dječjem vrtiću Potočnica
3.3. posebni i alternativni programi
- programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički i sportski programi te programi  ritmike i plesa, vjerski  programi,  ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema koncepcijama Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje suglasnost nadležnog ministarstva

II. ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA
 
Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 24. svibnja do 4. lipnja 2021. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije. Poveznica  Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb će biti aktivna od 24. svibnja 2021.
Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku  se mogu  obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.
Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji nas mogu kontaktirati.
Sa zahtjevom za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:
Osnovna dokumentacija
- rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjem vrtiću koji će u tom slučaju sam izvršiti provjeru podataka o rođenju djeteta u Matici rođenih,
- uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole  odabranom dječjem vrtiću da može sam, putem nadležnog gradskog ureda, provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,
- preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika (obostrane),
Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu
- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
- za dijete oba zaposlena roditelja: elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili koji drugi dokaz da jedan od  roditelja ne živi u zajedničkome kućanstvu,
- za dijete samohranoga zaposlenog roditelja: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta),
- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje, odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta,
- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu,
- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta,
- za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta,
- za dijete koje živi u  težim socijalnim i zdravstvenim prilikama: Preporuka Centra za socijalnu skrb,
- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta.

 
III. PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME
 
Ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe, prednost će sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati: djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca oba zaposlena roditelja; djeca samohranih zaposlenih roditelja; djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece; djeca u godini prije polaska u osnovnu školu; djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu; djeca s teškoćama u razvoju ukoliko postoje uvjeti za njihovu integraciju u programe; djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.
 
 
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima uz nazočnost djeteta koji timski obavljaju članovi stručnog tima dječjeg vrtića.
S obzirom na epidemiološku situaciju i mjere radi suzbijanja širenja bolesti COVID-19 i zaštite zdravlja stanovništva, iznimno za upise u pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba inicijalni razgovor roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića provest će se (uz poštovanje svih propisanih mjera) samo kada stručni tim dječjeg vrtića procijeni da je to neophodno radi uključivanja djeteta u primjereni program te određivanja vremenske strukture programa i pripreme materijalnog okruženja. U skladu s tim, inicijalni razgovor provest će se prije potpisivanja ugovora, a najkasnije do početka pedagoške godine, odnosno uključivanja djeteta u program.
Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim  stranicama dječjih vrtića 14. lipnja 2021.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 29. lipnja 2021.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
 
 
V. UPIS
 
Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2021., odnosno do uključivanja djeteta u program.
Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:
- Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).
 
Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa početkom pedagoške godine, odnosno od 1. rujna 2021., osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).
Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 
U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati  tijekom cijele pedagoške godine ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića, a u tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (Zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima isključivo s mrežnih stranica odabranog dječjeg vrtića.
Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr). 
 
KLASA: 601-02/21-001/230
URBROJ: 251-10-13-21-2
Zagreb, 4. svibnja 2021.

 

 P R O Č E L N I K

     Ivica Lovrić v.r.


03.05.2021.

UPIS DJECE U POSEBNE PROGRAME U PEDAGOŠKOJ 2021.-2022.
 
Poštovani roditelji,
Ove godine krajem svibnja započinju on-line prijave za upis nove djece u redovite programe vrtića za narednu pedagošku godinu.
Informacije o početku upisa moći ćete pročitati na https://www.zagreb.hr/ ili na mrežnim stranicama dječjih vrtića grada Zagreba.

Prije prijava za upis nove djece u redovite programe važno nam je saznati interes naše postojeće djece za prijelaz u posebne programe koje nudi naš vrtić.
Nudimo Vam mogućnost upisa djece u slijedeće programe/skupine u koje bi dijete krenulo od rujna 2021.:
 
CENTRALNI OBJEKT – LJUBIJSKA 79a
 
REDOVITI PROGRAM OBOGAĆEN ENGLESKIM JEZIKOM za djecu od 3 do 7 godina (rođenu u 2015., 2016., 2017. i 2018. god.)  skupina Teddy Bears
Uz redovnu cijenu vrtića, cijena obogaćenog programa je 300,00 kn.
 
REDOVITI PROGRAM OBOGAĆEN NJEMAČKIM JEZIKOM za djecu od 3 do 7 godina (rođenu u 2015., 2016., 2017. i 2018. god.)  skupina Entchen
Uz redovnu cijenu vrtića, cijena obogaćenog programa je 300,00 kn.
 
POSEBNI CJELODNEVNI MONTESSORI PROGRAM za djecu od 3 do 7 godina (rođenu u 2015., 2016., 2017. i 2018. god.), skupina Žirafice
Uz redovnu cijenu vrtića, cijena obogaćenog programa je 400,00 kn.
 
NOVO
REDOVITI PROGRAM OBOGAĆEN SPORTSKIM PROGRAMOM i KRAĆIM ENGLESKIM PROGRAMOM za djecu od 4 do 6 godina (rođenu u 2016. i 2017. god.), skupina Ptičice
Uz redovnu cijenu vrtića, cijena obogaćenog programa je 300,00 u specifičnim epidemiološkim uvjetima, a 400,00 kn kada se u program bude uključivao kineziolog.
 
NOVO
POSEBNI CJELODNEVNI MONTESSORI JASLIČKI PROGRAM za djecu od 1 do 3 godine (rođenu u 2018., 2019. i 2020.), NOVA jaslička skupina u Ljubijskoj 79a.
Uz redovnu cijenu vrtića, cijena obogaćenog programa je 300,00 kn.
 
 
PODRUČNI OBJEKT – HRVATSKOG PROLJEĆA 22
 
REDOVITI PROGRAM OBOGAĆEN SPORTSKIM PROGRAMOM i KRAĆIM ENGLESKIM PROGRAMOM za djecu od 4 do 7 godina (rođenu u 2015., 2016. i 2017. god.), skupina Lions
Uz redovnu cijenu vrtića, cijena obogaćenog programa je 300,00 u specifičnim epidemiološkim uvjetima, a 400,00 kn kada se u program bude uključivao kineziolog.
 
NOVO
POSEBNI CJELODNEVNI MONTESSORI JASLIČKI PROGRAM za djecu od 1 do 3 godine (rođenu u 2018., 2019. i 2020.), skupina Pande
Uz redovnu cijenu vrtića, cijena obogaćenog programa je 300,00 kn.
 

Ovisno o popunjenosti posebnih programa, tijekom upisa u novu pedagošku godinu novi roditelji će također imati priliku upisati svoju djecu u neki od posebnih programa. 
 

INFORMACIJE O PROGRAMIMA MOŽETE  DOBITI PUTEM TELEFONA:

Vesna Marić, ravnateljica  095 872 5596
Alka Požnjak Malobabić, pedagoginja 095 4511 131
Ljubica Duspara, psihologinja 091 6210 742

 


Ispiši stranicu