Program ranog učenja engleskog jezika integriran u redoviti program


Dječji vrtić Radost jedan je od prvih vrtića u Gradu Zagrebu koji je prepoznao da je komunikacija na stranim jezicima postala temeljna kompetencija i započeo s programom ranog učenja engleskog jezika prije desetak godina. Sve je više roditelja koji prepoznaju da će izvrsno poznavanje stranih jezika djeci pružiti više mogućnosti u životu.

Program je namijenjen djeci vrtićkog uzrasta, od tri godine do polaska u školu. Provodi se u našem centralnom objektu u skupini Teddy Bears i Sunflowers.

Uz redovnu cijenu vrtića, cijena obogaćenog programa je 39,82 eura.

KONCEPT ISKUSTVENOG UČENJA
Osnova ranog učenja stranog jezika je neprekidno tumačenje radnji, tj. stalno prevođenje sa stranog na hrvatski jezik. Na taj način utječemo na razvoj pasivnog jezika koji tek kasnije prerasta u aktivni jezik (djeca će najprije razumijevati jezik, a tek kasnije će početi aktivno upotrebljavati govor).

Sve aktivnosti u skupini se provode  dvojezično (na hrvatskom i engleskom jeziku) pri čemu djeca spontano uče i strani jezik usvajaju kroz pjesmice, brojalice, fraze, jednostavne rečenice te male scenske dramatizacije u kojim djeca-glumci sudjeluju ulogama na engleskom jeziku.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na iskustvenom situacijskom učenju: u svakodnevnom radu koriste se pojmovi vezani uz dnevni ritam odgojne skupine. Također, program je prožet sadržajima čija je okosnica hrvatski jezik tako da se tijekom pedagoške godine nadovezujemo na godišnja doba, blagdane i događanja unutar istih. Prije polaska u školu upoznajemo alphabet gdje djeca dobivaju osnove informacije o engleskoj abecedi. Ono što djeca ponajviše vole je tzv. magic box (čarobna kutija) iz koje izvlačimo pojmove, imenujemo ih i na taj način učimo za život. U radu s djecom koristimo se i fotografijama raznih predmeta tzv. flash cards, glazbom na engleskom jeziku, edukativnim video materijalima itd.

Materijale svakodnevno prilagođavamo ritmu rada i života u dječjem vrtiću jer se govorno-jezični status djeteta ponajviše intenzivira u predškolskom razdoblju razvoja djeteta. Metoda situacijskog učenja je izuzetno učinkovita, obzirom da se odvija spontano – kada dijete komunicira s odgojiteljicama počevši samim dolaskom u vrtić – prilikom presvlačenja, igre, hranjenja, odmora, …

Ovom metodom najbrže ostvarujemo osnovne ciljeve učenja stranog jezika:
1. Jezični: Učenjem stranih jezika djeca lakše (bolje i potpunije) razumiju sustav vlastitog (materinjeg) jezika i time postaju svjesna jezika kao komunikacijskog sredstva svakog čovjeka.
2. Psihološko – emocionalni: Učenje stranog jezika podržava rast pojedinih karakternih osobina dajući djeci lakšu prilagodljivost u ljudskom društvu.
3. Sociološki: Djeca koja govore neki strani jezik izuzetno se brzo prilagođavaju različitim situacijama u skupinama drugačijeg socijalnog karaktera.


Ispiši stranicu