Redoviti desetosatni program


Redoviti desetosatni program provodi se u 26 odgojnih skupina, a temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. U prvom planu su nam dijete, njegove potrebe, prava i poticanje holističkog razvoja. Kroz naš program potičemo tjelesni, psihofizički, moralni, duhovni, intelektualni i emocionalni razvoj, a pritom uvažavamo individualne potrebe i mogućnosti svakog djeteta.

Nastojimo zadovoljiti specifične komunikacijske, razvojne i obrazovne potrebe djeteta, brinemo o zdravlju i uravnoteženoj prehrani, osmišljavamo raznolike aktivnosti i prilagođavamo ih svakom djetetu, stvaramo poticajno i kreativno okruženje te brinemo o prostorno-materijalnom kontekstu. Također, kako bismo potaknuli djetetov razvoj brinemo i o stvaranju uvjeta za partnerstvo s obiteljima djece koja pohađaju vrtić i suradnje s društvenom sredinom.

Za vrtićku djecu uobičajeno tijekom pedagoške godine organiziramo kazališne predstave, jednodnevne izlete, tečajeve klizanja, koturanja, plivanja, odlazak u Grad mladih, posjete knjižnici, vatrogascima i sl. kako bismo obogatili program, a djeci omogućili raznovrsne doživljaje i iskustva. 

Vizija našeg programa je stvaranje mjesta sigurnog i sretnog odrastanja u kojem se poštuje djetetova različitost te potiče razvoj individualnih sposobnosti i potencijala.
Misija nam je osigurati poticajno socijalno i prostorno-materijalno okruženje za cjelovit razvoj djeteta, u kojem će svako dijete moći zadovoljavati svoje potrebe i interese. Razvijati kulturu ustanove u kojoj će se stalno razvijati osobne i profesionalne kompetencije odgajatelja kroz cjeloživotno obrazovanje. Razvijati partnerski odnos s roditeljima kroz različite oblike aktivnog sudjelovanja roditelja.

 


Ispiši stranicu