Upravno vijeće

 Vrtićem upravlja Upravno vijeće od 5 članova, koje se bira i imenuje na način propisan Statutom. Djelokrug ovlasti ravnatelja i Upravnog vijeća također je detaljno propisan Statutom. Odluke Upravnog vijeća donose se na sjednicama natpolovičnom većinom glasova svih članova i to ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova vijeća. Rad Upravnog vijeća je javan.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Radost čine:
1. Matija Kadojić - predsjednik, predstavnik roditelja, mail adresa na koju se svaki roditelj/skrbnik kao korisnik usluga Vrtića može obratiti s pitanjem: matija@agramsolutions.hr
2. Iva Ceranić - članica, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića
3. Manuela Golomejić - članica, predstavnica Osnivača
4. Gordana Karlovčan - članica, predstavnica Osnivača
5. Lana Očko Smolek - članica, predstavnica Osnivača 

Dječji vrtić Radost ima prostorno- tehničkih uvjeta za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela jednoj osobi. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na e-mail: vrtic.radost@zagreb.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić Radost nije dužan osigurati neposredan uvid u svoj rad kad se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup sukladno čl. 15. i 16. Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Poslovnik o radu Upravnog vijeća


Pozivi na sjednice Upravnog vijeća:

Obavijest o zaključcima sa sjednica Upravnog vijeća:

 

 

 Ispiši stranicu