Financijska dokumentacija

FINANCIJSKI PLANOVIFINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
 

Financijski izvještaj za 2020. godinu

            Bilješke uz financijski izvještaj

Financijski izvještaj za 2021. godinu

           Bilješke uz financijski izvještaj

Polugodišnji financijski izvještaj 30.06.2022.

           Bilješke uz financijski izvještaj

Financijski izvještaj za 2022. godinu

           Bilješke uz financijski izvještaj
 

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu, Bilješke uz GFI 2023

Realizacija po klasifikaciji
Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju fin.plana za 2022

Realizacija po klasifikaciji
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju fin.plana za 2022.

Obrasci financijskih izvještaja PR-RAS 2023-03

Izvještaj o izvršenju 01.01.-30.06.2023.

         Realizacija po klasifikacijama

         Realizacija po kontima

        Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja

Polugodišnji izvještaj 30.06.2023.

       Bilješke uz polugodišnji izvještaj 30.06.2023.


 
Informacije o doniranim sredstvima za 2019. godinu
 
Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara te načinu ispravka vrijednosti
 
Godišnji obračun izvršenja financijskog plana za 2023. 
RVI po klasifikaciji
RVI po kontima
Obrazloženje uz izvršenje

 
IZVJEŠTAJI O TROŠENJU SREDSTAVA

01/2024

0
2/2024

Ispiši stranicu