Montessori jaslički program

U pedagoškoj 2021.-2022. u našem se vrtiću započinje provoditi Montessori jaslički program
za djecu 1-3 u jednoj skupini u centralnom objektu u Ljubijskoj 79a - PERLICE. Provodit će se tijekom pedagoške godine, izvan ljetnih mjeseci. Program će provoditi posebno educirane odgojiteljice, a uz redovnu cijenu vrtića plaćat će se dodatnih 39.82 eura mjesečno.


Marija Montessori, utemeljiteljica ove poznate metode, isticala je da su rani odgoj i obrazovanje, uz poticaje i interakciju, jedna od pretpostavki za razvoj mozga.
Naglašavala je važnost odgoja i obrazovanja putem osjetila i pokreta.
Za dobar odgoj važno je brižljivo pripremljena okolina i aktivnosti koje razvijaju sve dječje sposobnosti”.
 
Montessori pedagogija temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja djece, poticanju samostalnosti djeteta u njegovom djelovanju, te osposobljavanju djeteta da postane emocionalno stabilno, socijalno kompetentno i kreativno s poznavanjem vještina koje će mu biti potrebne u svakodnevnom životu.

Cilj našeg Montessori programa je individualiziranim pristupom u skupini djece, posebno oblikovanim i pripremljenim materijalima, u strukturiranoj okolini, poticati cjeloviti razvoj djeteta (tjelesni i psihomotorni, socio-emocionalni i spoznajni razvoj, komunikaciju i stvaralaštvo), odgajati za mir, toleranciju, slobodu. Takav pristup uključuje dobro upoznavanje djeteta, stalno promatranje i praćenje njegovog razvoja i uočavanje njegovih posebnih interesa.
Djeca prema osobnom interesu i tempu rada rade s jedinstvenim Montessori materijalima – priborima za različita područja. Potiče se razvoj djeteta kroz 6 područja:

 • samostalnost u svakodnevnom životu
 • razvoja osjetilnosti
 • spoznajnog razvoja
 • razvoja govora i jezika
 • motoričkog razvoja
 • društvenosti
Okolina koja je primjerena potrebama djeteta nudi Montessori materijale - pribore, potiče dijete na istraživanje i otkrivanje i omogućuje razvoj njegove osobnosti. Strukturirana je i pomno pripremljena, uključuje niz dogovorenih pravila, a omogućuje veliku slobodu. Uređena je po načelima postupnosti: od lakšeg ka težem, od konkretnog k apstraktnom, od općeg prema posebnom.
Zahvaljujući naizgled jednostavnom materijalu, djeca razvijaju izvrstan matematički i induktivni način razmišljanja koji im pomaže u daljnjem školovanju i životu. Materijali su uredno složeni u sobi, a od svake vrste materijala postoji samo jedan komplet. Dok se jedno dijete koristi materijalom, drugo dijete treba pričekati. Time se potiče uljudna međuljudska komunikacija.

Prema Marii Montessori sloboda i disciplina su usko povezane i djeluju jedna na drugu. Didaktički materijali i aktivnosti pažljivo su odabrani i postavljeni na otvorene police kako bi stimulirali dječja neovisna istraživanja.
Zbog dobi djece ( mlađa djeca koja pužu, te veće djece koja mogu doseći više) police (vježbe na policama) trebaju biti složene od dolje prema gore. Osnovna oprema u svim Montessori programima je jednaka, propisana i vrlo precizno izrađena.

Pripremljena okolina potiče dijete na razvoj fine motorike, utječe na usmjeravanje dječje pozornosti, potiče dijete na slobodan izbor aktivnosti i broj ponavljanja aktivnosti, potiče razvoj mišljenja, pamćenja i učenja kroz pokret. Taj se konstruktivni razvoj ne odvija prema nekoj neodređenoj formuli, nego zahtjeva ispunjenje preciznih i točno određenih smjernica koje djetetu daju naši educirani odgojitelji.
Prema načelu pripremljene i uređene okoline soba dnevnog boravka je pregledno i uredno oblikovana da bi se udovoljilo dječjoj potrebi za redom. U to spada i jasna podjela prostora. Za malenu djecu preglednost znači da sve u prostoriji i na polici ima svoje mjesto, te se nakon rada isti posprema na točno određeno mjesto. U tim uređenim prostorijama djeca nalaze "slobodne prostore" koji su smišljeno pregrađeni radi toga da se sve uvijek vrati na svoje mjesto i da se u dječjoj grupi potakne poštivanje osobnog prostora.  Red u okolini pomaže uspostaviti red u sebi.

Zadaće programa, sukladno cilju,  usmjerene su na poticanje cjelovitog djetetovog razvoja djeteta na svim razvojnim područjima uz specifičnosti koje se odnose na Montessori pedagogiju:

 • Stvaranje poticajnog okruženja, primjerenih materijalnih i organizacijskih uvjeta za realizaciju Montessori načela
 • stvaranje razvojno-poticajnog okruženja koje promiče prava djeteta, zadovoljava i uvažava potrebe djeteta te potiče stvaralaštvo, kreativnost, aktivno i suradničko učenje
 • poticanje unaprjeđivanja kvalitete djetetova života u cjelini uz pravovremeno zadovoljavanje dječjih prava i potreba
 • unaprjeđivanje rada s djecom s posebnim potrebama s posebnim naglaskom na razvoj i učenje svih uključenih subjekata (stručnih suradnika, odgajatelja, roditelja)
 • unaprjeđivanje suradnje i razvoj partnerstva s roditeljima, zbog stvaranja zajedničkog sustava za podršku rastu i razvoju djece u izvanobiteljskom okruženju.
 
“Pomozi mi da to učinim sam” glavno je geslo te i danas suvremene metode.
Montessori metoda, na jednak je način prisutna u cijelom svijetu. To je vizija koja traje.

 

Ispiši stranicu