Programi na razini vrtića

Dječji vrtić Radost ustanova je za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koja provodi odgojno-obrazovne programe za djecu, programe podrške za roditelje i  programe za profesionalno učenje. 

PROGRAMI ZA DJECU:
U svim skupinama vrtića (njih 26) provodi se REDOVITI DESETSATNI PROGRAM, a u nekim se skupinama (u sklopu redovitog) provodi i obogaćeni program o čemu možete pročitati u rubrici OBOGAĆENI PROGRAMI. 
Vrtić organizira i PROGRAM PREDŠKOLE koji se odvija u poslijepodnevnim satima za djecu koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Radost, a budući su školski obveznici. 
Dugogodišnja je praksa vrtića i provođenje KRAĆIH programa (ples, sport, sportsko-rekreativni programi, program "Djeca u prirodi"...) u suradnji s vanjskim suradnicima. 

PROGRAMI PODRŠKE ZA RODITELJE
U Dječjem vrtiću Radost se  već više od deset godina provode programi podrške roditeljstvu, radionice "Rastimo zajedno" za roditelje, Radionice "Klub očeva", a povremeo je aktivan i Klub "Rastimo zajedno" koji okuplja sve roditelje koji su završili navedene programe.   

PROGRAMI ZA PROFESIONALNO UČENJE 
Dječji vrtić Radost je godinama mjesto na kojem mnogi studenti Učiteljskih i Filozofskih fakulteta RH obavljaju svoju studentsku praksu i stječu svoja prva praktična znanja i profesionalna iskustva. Mnogi odgojitelji i stručni suradnici u našem  vrtiću obavljaju svoj pripravnički staž od godinu dana te se uz pomoć naših odgojitelja i stručnih suradnika mentora pripremaju za polaganje stručnog ispita. Posebno smo ponosni što nas je Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo Centrom izvrsnosti i dodijelilo nam status Stručno-razvojnog centra za podršku roditeljstvu i program Rastimo zajedno. U sklopu Stručno-razvojnog centra u našem se vrtiću organizira profesionalno učenje za odgojitelje i stručne suradnike ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.

PROVOĐENJE PROGRAMA U PEDAGOŠKOJ 2020.-2021.  VRIJEME PANDEMIJE 

Organizacija odgojno-obrazovnog rada i provođenja programa i sveukupni organizacijsko-materijalni uvjeti rada u ovoj pedagoškoj godini drugačiji su i zahtijevaju posebnu pripremu prvenstveno organizacijskog karaktera ali i vrlo specifični u odnosu na zdravstveno-higijenski aspekt rada. On značajno utječe na provedbu programa u našem vrtiću.
Svi segmenati rada organizirani su prema preporukama HZJZ koje su stručno protumačene i preporučene u dokumentu Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom “Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19”. Sukladno preporukama, osim redovitog programa i programa Predškole, ove pedagoške godine do daljnjeg nećemo provoditi programe podrške roditeljstvu za roditelje kao ni  programe profesionalnog učenja za sustručnjake u sklopu Stručno-razvojnog centra.
Pripravnički staž, pripremanje za polaganje stručnog ispita te studentaska praksa, prema uputama MZO-a i dalje će se provoditi.
Redoviti odgojno-obrazovni program i dalje ćemo provoditi prema vrijednostima našeg kurikuluma i najvišim kriterijima kvalitete. 

Nastojimo opravdati naslov na prvoj stranici  tjednika za odgoj i obrazovanje, znanost i kulturu, u „Školskim novinama“ od 22.9.2020.gdje stoji „Unatoč koroni vrtići i škole najsigurnija su mjesta za djecu“. Mi bismo dodali, poslije obiteljskog doma i "najbolja".


Ispiši stranicu