Stručno-razvojni centar

20. svibnja 2022.

Treća generacija polaznika u našem stručno-razvojnom centru započela je edukaciju 7. travnja 2022.
Prvi modul održao se u travnju, a u svibnju drugi i treći. Edukacija se nastavlja tijekom jeseni 2022. i proljeća 2023. godine.

Ravnateljica DV Radost
Vesna Marić, dipl.ped.3.11.2021.

ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U RH POČETAK NOVE EDUKACIJE ODGAĐAMO DO DALJNJEG.

Ravnateljica DV Radost
Vesna Marić, dipl.ped


Stručno - razvojni centar za podršku roditeljstvu i program Rastimo zajedno

Ukoliko se želite prijaviti za edukaciju, prijavnicu pošaljite na vrtic.radost@zagreb.hr

PRIJAVNICA ZA EDUKACIJU


VERIFIKACIJA MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
KLASA: UP/I-601-02/18-03/00015 URBROJ: 533-05-18-0002, od 27. travnja 2018. 

 
O PROGRAMU STRUČNO - RAZVOJNOG CENTRA ZA PODRŠKU RODITELJSTVU I PROGRAM RASTIMO ZAJEDNO
 

Cilj rada stručno-razvojnog centra je Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za kvalitetnu suradnju i partnerstvo s roditeljima u svrhu ostvarivanja i promicanja prava djeteta.
 
Zadaće:
 • proširivati i razvijati kompetencije (znanja, vještine, sposobnosti i stavove) stručnih djelatnika za suradnju i partnerski odnos s roditeljima:
 • omogućiti bolje razumijevanje uloge roditelja u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • omogućiti bolje razumijevanje odnosa s roditeljima u zajedničkom podizanju i odgajanju djeteta koji podupire njegovu dobrobit i razvoj
 • proširivati znanja i vještine komunikacije s roditeljima (neposredne, pisane i digitalne)
 • proširivati znanja i vještine različitih oblika grupnog rada s roditeljima (sastanci, radionice, sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu)
 • osposobiti se za vođenje radionica „Rastimo zajedno“
 • proširivati znanja i vještine za različite oblike pisane i digitalne komunikacije (uz brigu o zaštiti osobnih podataka djece i roditelja)
 • proširivati kompetencije timskog rada i planiranja odgojitelja i stručnih suradnika
 • omogućavati profesionalno povezivanje te razmjenu znanja i iskustava praktičara iz dječjih vrtića Republike Hrvatske
 • omogućiti suradnju s akademskom zajednicom u svrhu povezivanja novih znanstveno-stručnih spoznaja sa praksom
 
Očekivani ishodi usavršavanja – polaznici će: 
 • proširiti znanja o utjecaju odgovornog roditeljstva na dobrobit djeteta
 • pojasniti ulogu roditelja u današnjem društvu i osvijestiti važnost podrške roditeljstvu
 • dobiti jasniju sliku o odnosu s roditeljima u zajedničkom podizanju i odgajanju djeteta  koji podupire njegovu dobrobit i razvoj
 • usvojiti temeljne komunikacijske vještine  posebno vještine „čiste komunikacije“ te vještine grupnog i individualnog rada s odraslima
 • proširiti znanja i vještine davanja podrške roditeljima
 • usvojiti vještine rada u timu
 • biti osposobljeni za vođenje radionica s roditeljima, radionica „Rastimo zajedno“,  radionica „Rastimo zajedno za očeve“ i radionica „Rastimo zajedno za odgojitelje“
 • profesionalno se povezati u zajednicu praktičara iz dječjih vrtića Republike Hrvatske koji djeluju u različitim uvjetima u svrhu razmjene znanja i iskustava
 • unaprijediti profesionalni rad u skladu s novim znanstveno-stručnim spoznajama
  
VODITELJI EDUKACIJE
 
Provoditelji iz DV Radost:
 
Vesna Marić, dipl. ped., ravnateljica
Alka Požnjak Malobabić, prof., stručna suradnica savjetnica
Ljubica Duspara, prof., stručna suradnica savjetnica
Marija Birer Perlić, prof., stručna suradnica logopedinja
Mirela Stjepanović, odgojiteljica savjetnica

Jasminka Krušelj, odgojiteljica savjetnica
Kristinka Kunc, odgojiteljica savjetnica

Karolina Šeremet, odgojiteljica mentorica
Vesna Čagalj, odgojiteljica mentorica
Vida Šekelja, odgojiteljica
Mateja Bašić, odgojiteljica


te ostali odgojitelji s izraženim kompetencijama u radu s roditeljima.
 
 Uz stručne djelatnike našeg vrtića predavači će biti i stručnjaci s Filozofskog, Učiteljskog i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, MZO-a, AZOO-a i sustručnjaci iz drugih ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
  
Polaznici usavršavanja

Polaznici su odgojno-obrazovni djelatnici u dječjim vrtićima motivirani za provođenje radionica s roditeljima Rastimo zajedno i drugih oblika podrške roditeljima (ravnatelji, odgojitelji, psiholozi, pedagozi, rehabilitatori, logopedi, medicinske sestre).
Očekujemo dva do tri polaznika iz svakog vrtića radi timskog provođenja aktivnosti u matičnim vrtićima.
 
Sadržaj usavršavanja
 
Program stručne edukacije realizirat će se kroz nekoliko modula. Predviđeni termini održavanja su rujan, listopad, studeni 2021. te veljača, ožujak, travanj i svibanj 2022.g.
 
Moduli su različitog trajanja, ovisno o samom sadržaju (do 9 školskih sati jednodnevni ili do 18 školskih sati dvodnevni moduli). Trajanje svakog modula izraženo je u školskim satima. Detaljan prikaz sadržaja i satnice programa polaznici će dobiti na početku edukacije.  Program će se ostvarivati kroz 128 školskih sati neposredne edukacije u Stručno-razvojnom centru uz ostale sadržaje.
 
 Polaznici će imati slijedeće obveze tijekom edukacije:
Nakon završetka petog modula, kao dio edukacije, novi voditelji radionica Rastimo zajedno imaju obvezu kao praksu provesti sa svojim timom u svom vrtiću jedan ciklus od 11 radionica s roditeljima. Nakon svake radionice šalju izvješće o provedenoj radionici putem elektroničke pošte svim ostalim polaznicima i edukatoricama u stručno-razvojnom centru. Od njih dobivaju pisani stručni osvrt. Za pripreme 11 radionica s roditeljima, njihovu provedbu, osvrt u timu i pisanje izvješća polaznicima se priznaju 44 sunčana sata, tj. 59 školskih sati (5,5 školskih sati za svaku od 11 radionica Rastimo zajedno za pripremu, provođenje, refleksiju i pisanje izvješća).
Proučavanje preporučene stručne literature i Priručnika za voditelje Rastimo zajedno također je dio obveze polaznika.
 
Edukatori iz Stručno razvojnog centra imaju obvezu:
Tijekom trajanja edukacije kroz tri semestra: praćenje i podrška timovima provoditelja radionica s roditeljima Rastimo zajedno što uključuje analizu izvješća, davanje pismene povratne informacije elektronskom poštom o održanim radionicama, obradu podataka (kvalitativno i kvantitativno) - (70 školskih sati , tj. 52,5 sunčana sata).
Također, pružanje podrške u ostalim sadržajima/aktivnostima iz programa SRC  koje će polaznici provesti u matičnim vrtićima tijekom edukacije. 
 
 
Stručno-razvojni centar izdavat će dvije potvrdnice tijekom edukacije: prvu po završetku edukacije za voditelje radionica s roditeljima Rastimo zajedno te drugu nakon završetka cjelovite edukacije.
 
Prva potvrdnica omogućuje polaznicima provođenje radionica s roditeljima Rastimo zajedno kao obvezu praktičnog dijela edukacije, te verifikaciju programa pri MZO za matične vrtiće.
 
Druga potvrdnica  je dokument  o uspješno završenoj cjelovitoj edukaciji polaznika u stručno razvojnom centru, broju sati stručnog usavršavanja u SRC te jednom provedenom ciklusu radionica s roditeljima Rastimo zajedno.
 
 
PRIJAVE
 
Sudionici se mogu prijavljivati putem prijavnice za sudjelovanje koja se nalazi na vrhu stranice.
Na edukaciju se može prijaviti maksimalno 35 sudionika.

Molimo prijavu poslati na mail: vrtic.radost@zagreb.hr
 
Cijena programa je:
 • za dvodnevni modul iznosi 800 kn za jednog polaznika, 600 kn za drugog polaznika i 400 kn za trećeg polaznika iz istog vrtića.
 
Uplatu možete izvršiti općom uplatnicom na IBAN Dječjeg vrtića Radost (HR9324020061100900727) s naznakom „Za edukaciju“.
 
 
Ravnateljica dječjeg vrtića:
Vesna Marić, dipl.ped.
 


Ispiši stranicu