Montessori program

 

MONTESSORI U RADOSTI VEĆ ČETIRI GENERACIJE!

Montessori program za djecu od četvrte godine života do polaska u školu provodi se u vrtiću od pedagoške 2014.-2015. godine uz posebno educirane Montessori odgojitelje u našoj skupini ŽIRAFICE u centralnom objektu u Ljubijskoj 79a te na lokaciji Hrvatskog proljeća 22 za mlađu vrtičku djecu u grupi PANDE. Do sada je naš vrtić imao pet educiranih odgojiteljice za provođenje vrtićkog Montessori programa od kojih dvije kolegice imaju edukaciju i za jaslički Montessori.  Interes za edukaciju postoji i kod novih odgojitelja tako da se tim Montessori odgojitelja širi.

Uz redovnu cijenu vrtića, cijena obogaćenog programa je 53,09 eura mjesečno.
 
Cilj našeg vrtićkog Montessori programa od samih početaka je individualiziranim pristupom u skupini djece, posebno oblikovanim i pripremljenim materijalima, u strukturiranoj okolini, poticati cjeloviti razvoj djeteta (tjelesni i psihomotorni, socio-emocionalni i spoznajni razvoj, komunikaciju i stvaralaštvo), odgajati za mir, toleranciju, slobodu. Takav pristup uključuje dobro upoznavanje djeteta, stalno promatranje i praćenje njegovog razvoja i uočavanje njegovih posebnih interesa.
 
Kvalitetna suradnja s roditeljima te uključivanje roditelja kroz informiranje te neposredno sudjelovanje u planiranju i provođenju programa od samih početaka vrlo je važan dio ovoga programa, a najbolja povratna informacija roditelja o izvrsnosti programa upis mlađe braće i sestara u program te inicijativa da pokrenemo jaslički Montessori.
 
Utemeljenost Montessori programa proizlazi iz učenja Marie Montessori.
 
MARIA MONTESSORI – UTEMELJITELJICA METODE
 
Maria Montessori najznačajnije je ime u povijesti predškolskog odgoja. Svoj život je posvetila pravima djeteta, te dokazivanju  njegovih izvanrednih intelektualnih sposobnosti. Rođena je 1870. godine u gradiću Chiaravalle u Italiji kao jedino dijete u obitelji. Diplomirala je medicinu kao prva žena u Italiji 1892. na dječjem odjelu sveučilišne psihijatrijske klinike u Rimu, gdje je i započela svoj radni vijek. Radila je na sveučilišnoj klinici kao liječnica i tu se susretala s djecom kod kojih su uočene smetnje u razvoju. Vjerujući kako je toj djeci potrebna pedagoška a ne medicinska pomoć odlučuje studirati psihologiju i pedagogiju.
Uz pomoć geometrijskih tijela u obliku piramide, valjka i kocke djeca su razvijala osjetila i motoriku. Rad s takvom djecom uvjeravao je sve više Mariu Montessori da su takva djeca pedagoški a ne medicinski problem. Svojim odlukama i uvjerenjima suprotstavljala se vremenu te učinila velike pomake u odgoju i obrazovanju djece. Ubrzo je primijetila kako djeca samoinicijativno uzimaju materijale i igraju se s njima. Za to vrijeme razvila je svoju poznatu metodu učenja. Vjerovala je kako djeca trebaju okolinu koja je usmjerena na njih. Primjenjivala je vlastite metode odgoja i materijala za rad sa školskom djecom.
Nedugo zatim organizira prvi tečaj za učitelje i ostale zainteresirane osobe, gdje izlaže svoje ideje i prikazuje materijal. Nakon toga je održala brojne seminare i predavanja.
Glavna misao Montessori pedagogije glasi „Pomozi mi da to učinim sam“, gdje se naglasak stavlja na važnosti djetetove samostalnosti i ukazuje na činjenicu kako je dijete u središtu pedagogije.
 
Značaj Marie Montessori je vrlo velik, otkrića vezana uz ponašanje i potrebe djece do kojih je došla na temelju njihova opažanja i podučavanja, i koja su joj poslužila kako bi postupno oblikovala svoju pedagošku metodu, brojna su i raznovrsna. Njezina pedagogija živi i danas kroz ustanove koje odgajaju djecu po načelima njezine pedagogije i mnogobrojnim djelima koja su prevedena na različite jezike.

POMOZI MI DA TO UČINIM SAM“

Kako bi dijete moglo iskusiti uzbuđenje učenja po vlastitoj želji i izboru Maria Montessori osmislila je posebne materijale – didaktički pribor koji se postavlja na otvorene, djeci dostupne police. To je dio posebno pripremljene, podupiruće okoline u kojoj dijete može razviti svoje talente. Pribor se postavlja tako da vodi dijete od lakše prema težim vježbama,od konkretnog prema apstraktnom, od cjelovitog prema pojedinačnom. Zbog toga se pribor nakon korištenja uvijek vraća na njegovo stalno mjesto. Sve je to grupirano, raspoređeno po područjima odgojno-obrazovnog rada:

1.Poticanje samostalnosti (vježbe praktičnog života)

2.Osjetilnost (senzoričko područje)

3.Matematika

4.Jezično područje

5.Kozmički odgoj (priroda i društvo), umjetnost – glazba, likovnost i pokret

Zadaće programa:

Osigurati poticajnu okolinu koja budi želju i oduševljenje za istraživanje i učenje

-  Razvijati dječju samostalnost, samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi

- Utjecati na razvoj usredotočenosti

- Dati djetetu mogućnost da samo kontrolira svoj rad, uočava i ispravlja pogreške

- Pratiti razdoblja posebne osjetljivosti kod svakog djeteta i individualno djelovati u skladu s tim

-  Razvijati sposobnost uspostavljanja i održavanja odnosa međusobnog uvažavanja


NAJČEŠĆA PITANJA O MONTESSORI PROGRAMU

KAKVA JE ULOGA MONTESSORI ODGAJATELJICE?

Rad odgajateljice u montessori skupini zasniva se na mnogo promatranja. Prema svojim zapažanjima, ona pažljivo priprema okolinu koja će djeci biti zanimljiva i pomaže djeci nenametljivim vođenjem. Odgajateljica u skupini može raditi individualno s djetetom dopuštajući mu da odabere aktivnost kojom se želi baviti. Povlači se dok dijete radi i dopušta mu da uživa u nepodijeljenu zadovoljstvu vlastitim “radom”, “djelom” i “otkrićem”. Nadalje organizira rad u maloj skupini, u paru ili sa svima u krugu, priprema slobodne i vođene aktivnosti te projekte prema poticaju iz skupine.

KADA BI DIJETE PO MONTESSORI METODI TREBALO UPISATI U VRTIĆ?

Maria Montessori ističe nekoliko “osjetljivih” razdoblja tijekom kojih je dijete najspremnije usvojiti određene vještine, sposobnosti ili znanja. U dobi od 2,5 do 3,5 godine razvija se osjećaj za red, koncentracija, koordinacija i neovisnost te socijalizacija. To je najbolje vrijeme da se dijete uključi u montessori vrtićki program jer upravo tada ono gradi temelje svojega budućeg društvenog ponašanja i učenja. Posebnu vrijednost ima i  jaslički mMontessori za djecu od 1 do 3 o kojem više možete pročitati na stranici Montessori jaslički program. 

KOME JE NAMIJENJENA MONTESSORI METODA?

Montessori je pedagoški koncept prikladan svakom djetetu. Primjenjuje se u cijelom svijetu i dobar je za svu djecu, bez obzira na sposobnosti. Od djece s poteškoćama u razvoju do darovite djece.

 


 

 

Ispiši stranicu