Program ranog učenja njemačkog jezika integriran u redoviti program


Kad ste dijete - svijet je šareno i raznoliko mjesto, prepuno boja, oblika, mirisa i zvukova koje treba iskusiti i istražiti.
Kad ste dijete - zaigrani ste i otvoreni za nove spoznaje. Uči se brzo, lako i bez velikih opterećenja.
Upravo stoga, znanja koja stječemo u ranoj dobi ostaju nam za čitav život. Svaki novi dan za dijete je novo učenje o svemu što ga okružuje.
To je upravo i jedan vrlo dobar razlog zašto dijete što prije treba učiti strani jezik.

Zašto baš njemački jezik?

S obzirom da smo s Njemačkom geografski, kulturološki, ekonomski i povijesno povezani te prateći tijek društvenih i političkih zbivanja, možemo zaključiti kako je dobar odabir upravo njemački jezik. Osim toga, istraživanja upućuju na zanimljive zaključke: djeca koja u ranijoj dobi prvo uče njemački jezik, kasnije lakše savladaju engleski jezik. I ne samo to, nego i puno bolje vladaju tim jezicima nego djeca koja nisu prije učila nikakav jezik.


Važna je činjenica da dijete zbog plastičnosti svog govornog aparata uspješno osvaja pravilan izgovor specifičnih glasova (ü, ö, ä, kotrljajuće r…) i približava se izgovoru izvornog govornika. Ipak, djeca imaju možda veću korist od činjenice da se njihov mozak, baveći se dešifriranjem, uspoređivanjem i sistematizacijom dvaju različitih jezičnih sustava, izgrađuje u „napredniji alat“ za raznoliko sagledavanje i rješavanje problema, ne samo u komunikaciji nego i u drugim područjima djetetovog razvoja.

Cilj programa je senzibilizirati djecu predškolske dobi za usvajanje njemačkog jezika, prenositi oduševljenje ljepotom njemačkog jezika i radosti učenja novog i zanimljivog.

Specifične zadaće:
  • Razvijanje jezičnih vještina, posebice slušanja i govorenja njemačkog jezika
  • Postupno izražavanje na njemačkom jeziku u sklopu izražajnih potreba djeteta
  • Njegovanje pravilnog izgovora, ritma i intonacije u usvajanju njemačkog jezika
  • Usvajanje osnovnog jezičnog vokabulara i jezičnih struktura kroz komunikacijske sadržaje u igri, svakidašnjim aktivnostima u spontanoj interakciji
  • Razvijati samopouzdanje kod djece i osjećaj uspješnosti u spontanom izražavanju na njemačkom jeziku
  • Razvijanje interesa djeteta za druge zemlje, ljude i običaje postupnim uvođenjem u svijet strane kulture i tradicije
  • Istovremeno osvještavati bitnost poznavanja materinskog jezika i njegovu ljepotu
Metoda „Sprachbad“
Dijete je metaforički rečeno uronjeno u njemački jezik tijekom cijelog dana. Igre, razne zanimljive planirane aktivnosti, rituali, konkretne životne situacije provode se na njemačkom jeziku. Dijete uči na nenametljiv, nesputan način, a pritom postepeno osvješćuje da osvaja strani jezik što pridonosi njegovoj pozitivnoj slici o sebi i osnažuje ga emocionalno i socijalno.

U Dječjem vrtiću Radost program ranog učenja njemačkog jezika integriran je u redoviti cjelodnevni program naše poznate skupine ENTCHEN u centralnom objektu Ljubijska 79a.

Uz redovnu cijenu vrtića, cijena obogaćenog programa je 39,82 eura mjesečno.



Ispiši stranicu